Vannverk

Vannverk Haar
Vannverk Jimbolia
Vannverk Gausdal
Vannverk Granvin

Et vannverk er et anlegg for produksjon, transport, behandling og klargjøring av drikkevann eller driftsvann. Vannverk består vanligvis av pumper, rørledninger, armaturer, filtre og vannbeholdere, samt koblingsanlegg for styring og automatisering.

Vannverk må prosjekteres svært grundig. Utgangspunktet for prosjekteringen er pålitelige og nøyaktig utarbeidede grunnleggende data med hensyn til vannmengder og vannkvalitet. Spørsmålet om vannbehandling er nødvendig og hvilken prosess som kan brukes, avhenger av vannkvaliteten på det tilgjengelige råvannet.

På grunn av det store antallet anlegger vi har realisert, har vi stor erfaring med bygging av vannverk. Vi støtter gjerne konsulenter og kunder i utviklingen av en optimal, spesifikk systemløsning. Noen eksempler er vist nedenfor.

Eksempel på prosjekter som 3D-grafikk

Ozonbiofiltreringsanlegg for fjerningav farge i tre linjer, hver med en behandlingskapasitet på 30 m³/t

Behandling av overflatevann med ozonbiofiltrering i to linjer med 40 m³/t hver, med ozonering, alkalisering, biofiltrering og UV-behandling.

Drikkevannsbehandlings- og lagringsanlegg for dypt brønnvann med en rensekapasitet på 50 m³/t. Lufting og avgassing, ozonering, filtrering og hygienisering, vannlagring med trykkøkning for levering til distribusjonsnettet.

Vår portefølje av tjenester inkluderer:

  • rådgivning,
  • dimensjonering og skisseprosjekter,
  • kostnadsberegning,
  • pre-prosjekt design,
  • konstruksjon og detaljplanlegging.

Gi oss en utfordring, du vil ikke angre! Våre mål er høykvalitets og bærekraftige systemer og fornøyde kunder!