Metodeoversikt


Behandlingsmålet defineres av den gjeldende råvannkvaliteten og det planlagte bruksområdet. Prinsipielt skiller man mellom drikkevannbehandling og prosessvannbehandling.

Drikkevannbehandling:
I drikkevannbehandling kombineres som oftest flere prosesstekniske trinn, slik at resultatet av behandlingen blir et hygienisk betryggende drikkevann med mest mulig naturlig sammensetning.

Prosessvannbehandling:
Ved prosessvannbehandling blir vannets sammensetning tilpasset kravene som gjelder for industrien gjennom behandlingstekniske tiltak.

Oversikten nedenfor viser en grov inndeling av de forskjellige metodene.

Eksempel på en vannbehandling

Du kan stole på vår samlede erfaring! Vi vil gjerne gi deg råd om detaljerte spørsmål, støtte deg i valg av optimal prosessteknologi og ved dimensjonering av anlegger.

Det vi trenger fra deg er grunnleggende data og komplette vannanalyser.