Luftavfukter

HDE 370 avfukter i et vannlagringssystem av rustfritt stål
Luftavfukter HDE 370
Avfukter ved siden av tanken
Avfukter i en rørkjeller
Liten avfukter i en rørformet beholder
Avfukter i et vannverk

Luft inneholder alltid en del vanndamp. Det er derfor en latent fare for kondensdannelse på kalde overflater på vannførende anleggsdeler i høydebasseng, vannverk, brønner, pumpestasjoner osv.

Fuktdannelse kan også oppstå i vegger på grunn av diffunderende vanndamp og dermed forårsake store skader på konstruksjonen. Kontinuerlig avfukting til en maksimalt tillatt verdi forhindrer pålitelig kondens og bidrar dermed til å bevare verdien av den ofte høykvalitets anleggsteknologien.

Kondensvann
forårsaker særlig:

Korrosjon og skader (rust) på maskinelle og elektriske innretninger
Elektriske feil på grunn av kortslutning og feilstrømmer som kan føre til anleggssvikt
Fuktskader og korrosjon på konstruksjoner
Muggdannelse på overflater og vegger
Uhygieniske tilstander i høydebasseng, pumpeverk, sjakter og vannverk etc.

For å forebygge duggvann- og muggdannelse på en sikker måte, bør rel. luftfuktigheten i vannverk ikke være høyere enn 65-70 % over lang tid.

For luftavfukting i vannverk kan kondenseringsavfukter eller adsorpsjonsavfukter benyttes. Avfuktere etter kondenseringsprinsippet arbeider generelt svært økonomisk. I tillegg til den optimale avfuktingen spiller luftsirkulasjonen - særlig i store og høye bygninger - en stor rolle.

Avfukter for vannverk

Luftavfukteren i serien HDE er utviklet både for profesjonelle bruksområder og for vannverk. Derfor er avfukteren utstyrt med et hus av rustfritt stål med beskyttelsesklasse IP54. De stort dimensjonerte viftene sørger for rikelig med luftsirkulasjon og dermed glimrende avfuktingskapasitet også i store og høye rom. Den helelektriske reguleringen sikrer effektiv avfuktingsprosess også ved lave driftstemperaturer.

Avfukter

Type HDE150 HDE210 HDE370
Artikkelnummer 151614 151615 151616
Avfuktingskapasitet ved 8 °C/70% r.F. [l/d] 11,9 26,2 30,9
Avfuktingskapasitet ved 12 °C/70% r.F. [l/d] 15,9 32,1 38,8
Luftsirkulasjon [m³/t] 600 800 1300

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne

Kontakt
Ansprechpartner
Fredrik Høie
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Ingo Fürbach
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg