Luftavfukter

I høydebasseng, vannverk, brønner, sjakter og pumpeverk dannes det ved manglende klimastyring under bestemte driftsforhold kondensvann på de kalde overflatene til de vannførende anleggsdelene og konstruksjonene.

Fuktighetsangrep kan også forekomme i vegger på grunn av diffunderende luftfuktighet og dermed forårsake store skader på konstruksjoner.

Kondensvann
forårsaker særlig:

Korrosjon og skader (rust) på maskinelle og elektriske innretninger
Elektriske feil på grunn av kortslutning og feilstrømmer som kan føre til anleggssvikt
Fuktskader og korrosjon på konstruksjoner
Muggdannelse på overflater og vegger
Uhygieniske tilstander i høydebasseng, pumpeverk, sjakter og vannverk etc.

For å forebygge duggvann- og muggdannelse på en sikker måte, bør luftfuktigheten i vannverk ikke være høyere enn 75 % over lang tid. Ved hjelp av kontrollert luftavfukting kan duggvannsdannelse unngås permanent. Luftavfukting bidrar også til varig opprettholdelse av verdien til anlegg og bygninger som ofte er av høy kvalitet.

For luftavfukting i vannverk kan kondenseringsavfukter eller adsorpsjonsavfukter benyttes. Avfuktere etter kondenseringsprinsippet arbeider generelt svært økonomisk. I tillegg til den optimale avfuktingen spiller luftsirkulasjonen - særlig i store og høye bygninger - en stor rolle.

Avfukter for vannverk

Luftavfukteren i serien HDE er utviklet både for profesjonelle bruksområder og for vannverk. Derfor er avfukteren utstyrt med et hus av rustfritt stål med beskyttelsesklasse IP54. De stort dimensjonerte viftene sørger for rikelig med luftsirkulasjon og dermed glimrende avfuktingskapasitet også i store og høye rom. Den helelektriske reguleringen sikrer effektiv avfuktingsprosess også ved lave driftstemperaturer.

Avfukter

Type HDE150 HDE210 HDE370
Artikkelnummer 151614 151615 151616
Avfuktingskapasitet ved 8 °C/70% r.F. [l/d] 11,9 26,2 30,9
Avfuktingskapasitet ved 12 °C/70% r.F. [l/d] 15,9 32,1 38,8

Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Du finner informasjon om anleggsutførelsen i pdf-filen i nedlastingsområdet.

Eller: Ring oss. Vi hjelper deg gjerne

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Ingo Fürbach
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg