Membran prosesser


Følgende metoder sammenfattes under betegnelsen membran prosesser:

  • mikrofiltrering (MF)
  • ultrafiltrering (UF)
  • nanofiltrering (NF)
  • omvendt osmose (RO)

Mikro- og ultrafiltrasjonsmembraner er "finsiler" som kun virker mekanisk. Disse finsilene består av porøse, kunstig fremstilte folier, såkalte membraner, med nøyaktig definerte porediametere. Skillemidlene legges på såkalt bærermateriale. Som bærermateriale brukes polymere eller keramikk. Membranfiltreringsteknikker brukes i forbindelse med svært forskjellige bruksområder innen vannbehandling, ofte i kombinasjon med klassiske metoder.

Ved nanofiltrering og omvendt osmose brukes tette diffusjonsåpne membraner. I disse prosessene utføres separasjonsprosessen ved diffusjon gjennom membranen. Drivkraften i alle tilfeller er differansetrykket. Mens differensialtrykk på opptil 2 bar er nødvendig for mikro- og ultrafiltrering, krever lavtrykks nanofiltrering differensialtrykk på opptil 8 bar og omvendt osmose opp til 60 bar.

Bare mikrofiltrering og ultrafiltrering er dekket på denne siden.

Mikro- and Ultrafiltration

Porediameterne definerer membrantypen og står i direkte sammenheng med avleiringsmengden: Alle stoffer som er mindre enn porene, kan passere membranen, og større stoffer blir holdt tilbake.

Membranaufbau

Det virksomme membransjiktet er tynt som hud og sitter på siden som vender mot råvannet.
Den største delen av en membran er bærermaterialet, som er nødvendig for den mekaniske oppbygningen og fastheten. For funksjonen til en membran er det viktig at porene blir større i retning rentvannet. Ellers er det fare for permanent blokkering.

Materialer

Nåværende membraner består av plast (f.eks. Polyeter sulfon, PVDF, ...) eller keramikk (aluminiumoksid, silisiumkarbid, ...).
Keramiske membraner er dyrere enn polymermembraner på grunn av produksjonsprosessen. Imidlertid er den bedre kjemiske motstand og også den betydelig høyere permeabilitet av de keramiske membranene fordelaktige.

Typen

Avhengig av bruken og oppbygning skiller man mellom:

  • hulfibermembranmoduler
  • spiralmoduler
  • rørmoduler
  • platemoduler
  • putemoduler

Våre keramiske blokkmoduler representerer en interessant og lovende nyutvikling. Disse er lastet med enten silisiumkarbid eller aluminiumoksidplater.

Virkemåte

Membrananlegg og eventuelt nødvendig forbehandling må planlegges nøye. Valg av moduler og anleggets virkemåte må tilpasses råvannets egenskaper.

Vi planlegger og bygger anlegger for alt prosesser. Vi benytter den nyeste viten og ser store muligheter i bruk av kombinerte metoder, for eksempel ozonstøttet membranfiltrering og kjemiefri regenerasjon med hjelp av ozon.

Send dine spesifikasjoner til oss – vi vil gjerne hjelpe deg.