Nanofiltrasjon og omvendt osmose (RO)

Omvendt osmose (RO = reverse osmosis) er en trykkdrevet fysisk prosess for separering av væsker og stoffer som er oppløst i væsker.
Metoden brukes spesielt ved avsalting av havvann, avherding og ved behandling av prosessvann og demineralisert vann.
Vannet som skal avsaltes, blir da til dels utsatt for svært høyt trykk av en såkalt semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran. Saltene blir konsentrert foran membranen, mens så å si helt demineralisert vann blir igjen etter membranen. Omvendt osmose-membraner må tåle høyt trykk. For å unngå utkrystallisering i membranene doseres såkalte antiscalings (antibeleggmiddel). For å beskytte og avlaste den omvendte osmosen er vanligvis et beskyttelsesfilter eller et ultrafiltreringstrinn koblet foran denne. RO-anlegg blir delvis også utført i to trinn.

Innenfor rammen av drikkevannsbehandling benyttes det hovedsakelig nanofiltrering eller lavtrykks omvendt osmose (LPRO) til hovedavherding. Gjennom prosessen blir alle større molekyler og sporstoffer holdt sikkert tilbake. Ved avherdingen skjer innstillingen av ønsket målhardhet gjennom bypassreguleringer. Etter en nanofiltrering blir karbondioksidet som står i likevekt, værende i vannet og må drives ut av en avgasser (se avsyring).

Send oss dine krav – vi hjelper gjerne med råd og planlegging.

Kontakt
Ansprechpartner
Peter Paskert
Hydro-Elektrik AS
Litleåsveien 49
5132 Nyborg
Ansprechpartner
Christian Kiechle
Hydro-Elektrik GmbH
Angelestraße 48/50
88214 Ravensburg