Samarbeid og medlemskap i foreninger og organisasjoner

EurO3zon

EurO3zon EurO3zon er en internasjonal ideell forening dedikert til å fremme bruken av ozon (O3) i Europa. 

Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. - figawa

Hydro-Elektrik GmbH er et aktivt medlem av Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. - figawa "Federal Association of Gas and Water Companies". Vår administrerende direktør Andrea Strobel representerer de mellomstore selskapenees interesser som styremedlem. Vi er også aktivt involvert i vannbehandling gruppen, spesielt i arbeidsgruppene ozon, svømmebassengvannbehandling og vannbehandling.

DIN - Tysk institutt for standardisering

Hydro-Elektrik GmbH er et aktivt medlem av DIN e.V. Vi deltar aktivt i standardiseringsprosessen, både med våre egne standardiseringsprosjekter og med kontinuerlig gjennomgang og oppdatering av eksisterende standarder. Videre er selskapet medlem av NA 104-01-050AA - Oberirdische Flachboden-Tankbauwerke.

Edelstahl Rostfrei

Informasjonssenteret Edelstahl Rostfrei (ISER) - rustfritt stål - er en felles organisasjon av selskaper og institusjoner fra følgende felt

  • Rustfritt stål produksjon,
  • Handel og prosessering av rustfritt stål,
  • Rustfritt stål prosessering,
  • Overflateforfining,
  • Legeringsagentindustri og
  • Tjenester / forlag for rustfritt stål

IOA - International Ozone Association

Medlemskapet i selskapet på IOA garanterer utveksling av informasjon og alltid oppdatert informasjon.

VDE, Verband für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

Hydro-Elektrik GmbH har vært medlem av VDE Südbaden i mange år

Wirtschaftsforum Pro Ravensburg

Det "Wirtschaftsforum Pro Ravensburg" er et nettverk med mål om å bidra til å forme utviklingen av byen.
Stedsbeskyttelse: kommersielt areal, boareal, digitalisering, hotell, transport og fagarbeidere