Europas største drikkevannsreservoar i syrefast stål i drift

Det foreløpig største drikkevannsreservoaret i rustfritt stål med et samlet volum på 12 000 m³ (3 x 4 000 m³) ble bygget for Stadtwerke Ulm (SWU) på Kuhberg mellom 2021 og 2023 og gradvis satt i drift i slutten av 2023.

Ulm, Kuhberg

Anlegget er et bevis på at tankanlegg i rustfritt eller syrefast stål også kan realiseres på en svært god og økonomisk måte i denne skalaen. Den innovativt utformede bygningen med kledning i cortenstål smyger seg forsiktig rundt de tre runde systemtankene og føyer seg elegant og representativt inn i byutviklingsområdet.
For å spare materiale ved byggingen av bygget ble den bærende stålkonstruksjonen statisk optimalisert, designet med så små tverrsnitt som mulig og med tre søyler i rustfritt stål plassert sentralt i de rustfrie ståltankene for å bære taket, noe som er nytt for drikkevannstanker i rustfritt stål. Konstruksjonen av tanktaket, produksjonskonseptet for de rustfrie ståltankene og ikke minst det automatiske rengjøringssystemet ble videreutviklet spesielt for Kuhberg-anlegget.
Midtpunktet i det nye drikkevannslaget er de tre tankene i rustfritt stål, hver med et volum på 4 000 m³, en diameter på 24,8 m og en skallhøyde på 8,8 m. De ble produsert ved hjelp av Hydro-Elektrik GmbHs vikleprosess, som har vært en suksess i mange år og har blitt videreutviklet kontinuerlig.
Automatisk rengjøring av de tre store drikkevannstankene var et viktig argument for valget av HydroSystem-tanker i rustfritt stål. SWU gikk inn for automatisk rengjøring av alle innvendige overflater som tak, skall og gulv. Høytrykksdysene, der rengjøringsvannet sprøytes med høy hastighet og på nært hold på overflatene som skal rengjøres, sørger for god våtmekanisk rengjøring. Overflatene blir ikke bare fuktet, men også rengjort for eventuelle avleiringer, akkurat som med en høytrykksspyler. Operatøren kan styre den automatiserte prosessen fra kontrollplattformen når beholderen er lukket. Dette reduserer innsatsen som kreves for tankrengjøring betydelig sammenlignet med drikkevannstanker i betong.
En sammenlignende livssyklusanalyse utført på Kuhberg-prosjektet viste at løsningen med rustfrie ståltanker sparer CO2-ekvivalenter sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Analysen ble utført innenfor definerte systemgrenser og i henhold til DIN EN 15804.