Ozon-brom-prosessen inngår som del 5 i DIN 19643-serien.

Behandlingen av bassengvann i offentlig sektor er regulert i Tyskland av DIN 19643-serien. Siden april 2021 har ozon-bromprosessen blitt beskrevet som del 5 i settet med standarder.

 

Behandlingen av bassengvann i offentlig sektor er regulert i Tyskland av DIN 19643-serien. Siden april 2021 har ozon-bromprosessen blitt beskrevet som del 5 i settet med standarder. Initiativtakeren til standardiseringsapplikasjonen var selskapet Hydro-Elektrik GmbH, som grunnla banen for klorfritt badevannbehandling for mer enn 40 år siden og kontinuerlig har utviklet prosessen i praksis. Resultatene av denne utviklingen er de optimaliserte HYDROZON® kompakte filtersystemene, som er produsert i Tyskland og brukt med hell i private og offentlige bad.

Med en behandlingskapasitet på 10 til 75 m³ / t produserer P30 og H30-serien klorfritt, friskt og hygienisk perfekt feel-good vann i små bassenger, boblebad og vannlekeplasser opp til terapi og store svømmebassenger. For høyere behandlingskapasiteter drives flere systemer parallelt.

Med brom er første gang er et klorfritt alternativ for desinfisering av badevann, tatt med i forskriften. Grunnlaget for prosesskombinasjonen er dannelsen av fritt brom (hypobromøs syre) gjennom ozonisering av vann som inneholder bromid. For mer informasjon, se her: